Maatwerk

Het CMD werkt graag samen met de basisscholen. Wij kunnen eenmalige activiteiten aanbieden, bijv. in de vorm van een workshop maar ook maatwerk voor kort- en langlopende projecten.

Eén van de activiteiten die onder maatwerk valt, is de orthopedagogische muziekbegeleiding (groep 1 t/m 8) voor kinderen met een hulpvraag. 
Muziek heeft de unieke eigenschap om zonder woorden direct en diep op ons in te werken. Voor kinderen is het vaak moeilijk om gevoelens, angsten en hindernissen in woorden uit te drukken.

Muziek kan een effectief en plezierig middel zijn om kinderen te helpen bij ontwikkelingsstoornissen, problemen in het autistisch spectrum, spraak- en/of taalstoornissen, concentratieproblemen, faalangst, enz.

Te downloaden: