CMD-pas

Dit item is gearchiveerd op 31-10-2019.
CMD-pas

Voor alle cursisten van het CMD is er de speciale CMD-pas. Dit is dé pas waarmee je kunt laten zien dat jij cursist bent van het CMD!

De pas is strikt persoonlijk en bij bepaalde activiteiten kan naar je pas worden gevraagd. Daarnaast biedt de pas ook korting op geselecteerde voorstellingen van o.a. Theater De Hofnar, Yes Jazz en het Valkenswaards Kamerorkest.

Kijk hier voor meer informatie.