Corona - actueel

coronavirus - lessen CMD

Lees hier alle actuele informatie rondom corona. De maatregelen die we samen nemen om onze lessen veilig te kunnen vormgeven vind je op deze pagina.

De belangrijkste maatregel blijft:

Kom alleen naar de les als je klachtenvrij bent. Kom niet naar de les als jij of iemand in je directe omgeving klachten heeft.
 

Algemeen
De luchtbehandeling in de Hofnar is ingesteld op 100% verse buitenlucht, er vindt geen recirculatie plaats.
In de balletzaal is een nieuw ventilatie/airco systeem en waar nodig houden we uiteraard rekening met de groepsgrootte.
Bij groepslessen houden we, indien van toepassing, rekening met de grootte van de groepen, deze worden zo nodig gesplitst.
 


Donderdag 1 oktober - 2020
Vanaf donderdag 1 oktober geldt in Nederland het dringende advies mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. Dit geldt ook voor openbare ruimtes binnen De Hofnar. Cursisten (en eventuele begeleiders) van het CMD worden dan ook dringend verzocht een mondkapje te dragen bij het binnengaan van het gebouw. In de lesruimten van het CMD geldt dit advies niet.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Tevens willen wij er nog een keer dringend op wijzen kinderen zoveel mogelijk alléén naar de lessen op de 2e etage te laten gaan. Ouders en/of verzorgers mogen beneden in de hal wachten mét een mondkapje op!


Vrijdag 12 juni - 2020
Vanaf maandag 15 juni gaan ook de danslessen (grotendeels) weer van start. Dit doen we op de buitenlocatie aan de Warande (tussen J. F. Kennedylaan en de kruising met de Wolbergstraat). Daarnaast gaan vanaf 22 juni ook het Kinderkoor en de lessen Muzikale Oriëntatie weer van start.


Zaterdag 23 mei - 2020
Wij zijn blij jullie te kunnen vertellen dat het CMD vanaf dinsdag 2 juni de individuele (één-op-één) lessen weer op locatie in De Hofnar kan gaan verzorgen!

Alle cursisten ontvangen onze nieuwsbrief met daarin de maatregelen die noodzakelijk zijn om je individuele les weer te kunnen volgen bij het CMD. Lees dit goed door, we rekenen daarbij op ieders eigen verantwoordelijkheid! 

De belangrijkste blijft:

Kom alleen naar de les als je klachtenvrij bent. Kom niet naar de les als jij of iemand in je directe omgeving klachten heeft.


Komende week neemt je docent sowieso contact met je op om je lesdag en tijd te bevestigen. Mocht je vragen hebben dan kun je deze uiteraard aan je docent stellen.
Voor vragen van administratieve of andere aard is de administratie bereikbaar via cmd@valkenswaard.nl of telefonisch via 040 208 3591. De balie van het CMD blijft nog gesloten.

Lees voor de volledigheid ook onze nieuwsbrief.


Vrijdag 1 mei - 2020
Deze week is in antwoord op vragen in de Tweede Kamer door de minister van OCW aangegeven dat individuele (één-op-één) lessen zijn toegestaan, mits de regels van het RIVM in acht worden genomen. Maar dit geldt uitsluitend voor lessen in de privésfeer, thuis of op een andere locatie waar het samenkomstverbod niet in het geding is.

Wat betekent dit voor het CMD?
Hoe jammer ook: op muziek- en dansscholen, centra voor de kunsten, e.d. kunnen nog steeds geen lessen worden gegeven omdat deze vanwege het samenkomstverbod gesloten moeten blijven. Naar verwachting zullen er in de week van 11 mei nieuwe aanwijzingen komen vanuit de regering voor de periode vanaf 20 mei. 

In de praktijk betekent dit dat het CMD in elk geval tot en met het weekend van Hemelvaart gesloten blijft. Tot dan zullen we met veel creativiteit en begrip voor de bijzondere omstandigheden het werken via OLO voortzetten. We hopen van harte dat er binnenkort meer ruimte zal komen om onze activiteiten weer op een normale manier op te pakken. 

Lees voor de volledigheid ook onze nieuwsbrief.


Dinsdag 31 maart - 2020
In navolging van de landelijk afgekondigde maatregelen rondom het coronavirus zullen de lessen en cursussen van het CMD in elk geval t/m zondag 3 mei niet door gaan. Wel blijven de docenten, waar mogelijk, hun leerlingen (o.a. online) ondersteuning aanbieden. Meer informatie hierover kun je opvragen bij je docent en is te lezen in de nieuwsbrief.


Zondag 15 maart - 2020
​Sinds vrijdag 6 maart gelden voor inwoners van de provincie Noord-Brabant specifieke adviezen t.a.v. het coronavirus COVID-19. Dit heeft uiteraard ook invloed op de activiteiten van het CMD.

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij, in goed overleg met de Gemeente Valkenswaard, helaas moeten besluiten alle lessen en cursussen van het CMD te annuleren t/m 6 april. Wij hopen op ieders begrip en houden je uiteraard op de hoogte via e-mail, website en facebook.

Mochten er vragen zijn dan zij wij momenteel bij voorkeur per e-mail bereikbaar via cmd@valkenswaard.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar via 040 208 3591.
Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00u & Vrijdag: 9.30 - 13.00u

Zie voor meer informatie ook de website van de Gemeente Valkenswaard.