Corona - actueel

coronavirus - lessen CMD

Aanscherping maatregelen corona - 29 november 2021

Helaas gaan de coronabesmettingen nog steeds omhoog en heeft het kabinet besloten om de maatregelen verder aan te scherpen. Dit heeft ook invloed op de activiteiten van het CMD. Daarom graag je aandacht voor het volgende:

Vanaf maandag 29 november gelden de volgende maatregelen:

 • Muziek- en danslessen mogen tót 17.00u op locatie gegeven worden. Daarna worden deze online of in andere vorm verzorgd.
 • Leerlingen krijgen persoonlijk bericht over eventuele roosterwijzigingen. Ofwel via hun docent, ofwel via de administratie. 

Daarnaast blijven de volgende maatregelen van kracht:

 • In publieke binnenruimte van De Hofnar is het dragen van een mondkapje weer verplicht (jeugd t/m 12 jaar uitgezonderd).
 • Leerlingen vanaf 18 jaar zijn verplicht een geldig Corona Toegangsbewijs te kunnen laten zien. Individuele leerlingen worden verzocht zich hiervoor te melden bij de balie van de administratie, voorafgaand aan de les.
  We beraden ons momenteel nog op de uitvoering van deze maatregel en vragen je begrip voor eventuele aanpassingen in de vorm waarop de controle gaat plaatsvinden.
 • Kom zoveel mogelijk alleen, ouders mogen we voorlopig helaas niet verwelkomen bij de lessen of binnen het CMD (tenzij strikt noodzakelijk).
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.

Naast bovenstaande willen we iedereen nog even wijzen op de maatregelen die sowieso al van toepassing waren: kom alleen naar de les als jij en je huisgenoten klachtenvrij zijn, was thuis zorgvuldig je handen, ga thuis naar het toilet.
Het totale overzicht van onze maatregelen vind je hier.


Aanscherping maatregelen corona - 8 november 2021

Helaas gaan de coronabesmettingen opnieuw omhoog en heeft het kabinet besloten om de maatregelen weer aan te scherpen. Dit heeft ook invloed op de activiteiten van het CMD. Daarom graag je aandacht voor het volgende:

Vanaf maandag 8 november gelden de volgende maatregelen:

 • In publieke binnenruimte van De Hofnar is het dragen van een mondkapje weer verplicht (jeugd t/m 12 jaar uitgezonderd).
 • Leerlingen vanaf 18 jaar zijn verplicht een geldig Corona Toegangsbewijs te kunnen laten zien. Individuele leerlingen worden verzocht zich hiervoor te melden bij de balie van de administratie, voorafgaand aan de les.
  We beraden ons momenteel nog op de uitvoering van deze maatregel en vragen je begrip voor eventuele aanpassingen in de vorm waarop de controle gaat plaatsvinden.
 • Kom zoveel mogelijk alleen, ouders mogen we voorlopig helaas niet verwelkomen bij de lessen of binnen het CMD (tenzij strikt noodzakelijk).
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.

CMD opent de deuren! - 19 mei 2021

Vanaf woensdag 19 mei opent het CMD weer de deuren! Alle individuele lessen mogen dus weer 'live' gegeven worden, net als de groepslessen voor jeugd t/m 17 jaar. Voor groepslessen aan volwassenen geldt de beperking van maximaal 2 personen plus een docent.
Cursisten van cursussen waar uitzonderingen of aangepaste regels op van toepassing zijn, krijgen apart bericht. Dit geldt o.a. voor de danslessen-volwassenen, ensembles-volwassenen, Muziek op Schoot en de koren.

Uiteraard blijven de coronamaatregelen van kracht. Ouders en begeleiders mogen we helaas nog niet ontvangen.

Wij kijken er ontzettend naar uit iedereen weer bij het CMD te mogen verwelkomen!


CMD blijft helaas gesloten - 13 april 2021

In navolging op de persconferentie van dinsdag 13 april blijven de deuren van het CMD helaas voorlopig nog gesloten.

Hoewel de scholen weer (deels) geopend zijn en er ook andere kleine versoepelingen zijn aangekondigd, blijkt de lockdown van de afgelopen weken helaas nog onvoldoende effect te hebben gehad. Voor een groot deel zijn de aangescherpte maatregelen de komende weken nog van kracht.

Uiteraard blijven we, waar mogelijk, de lessen zoveel mogelijk aanbieden via online leerling ondersteuning. De danslessen voor kinderen en jeugd worden bij goed weer buiten aangeboden. We houden je op de hoogte van actuele ontwikkelingen.


CMD blijft helaas gesloten - 13 januari 2021

In navolging op de persconferentie van dinsdag 12 januari blijven ook de deuren van het CMD helaas voorlopig gesloten.
Uiteraard blijven we, waar mogelijk, de lessen zoveel mogelijk aanbieden via online leerling ondersteuning.
Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte van actuele ontwikkelingen.


CMD gesloten - 15 december 2020

In navolging op de persconferentie van maandag 14 december moet ook het CMD helaas de deuren voorlopig sluiten.
Vanaf dinsdag 15 december kunnen de lessen op locatie dus geen doorgang meer vinden.
Wij hopen van harte dat wij iedereen na 19 januari 2021 weer welkom mogen heten.

Leerlingen die individueel muziekles volgen krijgen bericht van hun docent voor het plannen van online leerling ondersteuning, OLO. Waar mogelijk worden ook de lessen van deze week nog zoveel mogelijk ingepland.
Voor groeps- en ensemblelessen zal door de betreffende docent bekeken worden wat mogelijk is binnen de huidige situatie. Dansleerlingen worden nader geïnformeerd over mogelijke alternatieven.


November

Ook lessen voor cursisten vanaf 18 jaar (grotendeels) weer van start!

Individuele- en groepslessen aan cursisten t/m 17 jaar waren, gelukkig, al toegestaan. Hier wijzigt niets voor.
Vanaf donderdag 19 november gaan ook de individuele muzieklessen voor leerlingen vanaf 18 jaar weer van start, net als de ensembles en groepslessen.
Net als de danslessen voor volwassenen en het kinderkoor.

Helaas geldt een uitzondering voor het pop- en volwassenenkoor. Het OMT heeft een aanvullend advies uitgebracht waarbij zingen in groepsverband vanaf 13 jaar momenteel niet is toegestaan.

Uiteraard worden cursisten door ons persoonlijk op de hoogte gebracht.


Graag wijzen we iedereen nog even op het volgende: Wij zullen met onze medewerkers een deurbeleid hanteren om alleen leerlingen en cursisten tot 18 jaar toe te laten, ouders zijn dus helaas niet welkom bij het CMD.
 


Lees hier alle actuele informatie rondom corona. De maatregelen die we samen nemen om onze lessen veilig te kunnen vormgeven vind je op deze pagina.

De belangrijkste maatregel blijft:

Kom alleen naar de les als je klachtenvrij bent. Kom niet naar de les als jij of iemand in je directe omgeving klachten heeft.
 

Algemeen
De luchtbehandeling in de Hofnar is ingesteld op 100% verse buitenlucht, er vindt geen recirculatie plaats.
In de balletzaal is een nieuw ventilatie/airco systeem en waar nodig houden we uiteraard rekening met de groepsgrootte.
Bij groepslessen houden we, indien van toepassing, rekening met de grootte van de groepen, deze worden zo nodig gesplitst.


Woensdag 4 november - 2020

CMD blijft toegankelijk voor jeugdactiviteiten tot 18 jaar

Op basis van de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft de Gemeente Valkenswaard besloten dat vanaf donderdag 5 november t/m woensdag 18 november het CMD gesloten zal zijn. Uitzondering hierop zijn alle jeugdactiviteiten tot 18 jaar.

Dit betekent dat groepscursussen, groepslessen en individuele lessen voor leerlingen tot 18 jaar gewoon doorgaan. Wel blijft ons huidige protocol van kracht. Het gebouw blijft gesloten voor publiek tot donderdag 18 november. Wij zullen met onze medewerkers een deurbeleid hanteren om alleen leerlingen en cursisten tot 18 jaar toe te laten, ouders zijn dus helaas niet welkom bij het CMD.

Leerlingen vanaf 18 jaar die individueel muziekles volgen krijgen bericht van hun docent voor het plannen van online leerling ondersteuning, OLO. Voor groeps- en ensemblelessen zal door de betreffende docent bekeken worden wat mogelijk is binnen de huidige situatie
Volwassen dansleerlingen worden nader geïnformeerd over mogelijke alternatieven.

Vanaf donderdag 19 november hopen we de deuren ook weer te openen voor de cursisten vanaf 18 jaar!


Donderdag 1 oktober - 2020
Vanaf donderdag 1 oktober geldt in Nederland het dringende advies mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. Dit geldt ook voor openbare ruimtes binnen De Hofnar. Cursisten (en eventuele begeleiders) van het CMD worden dan ook dringend verzocht een mondkapje te dragen bij het binnengaan van het gebouw. In de lesruimten van het CMD geldt dit advies niet.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Tevens willen wij er nog een keer dringend op wijzen kinderen zoveel mogelijk alléén naar de lessen op de 2e etage te laten gaan. Ouders en/of verzorgers mogen beneden in de hal wachten mét een mondkapje op!


Vrijdag 12 juni - 2020
Vanaf maandag 15 juni gaan ook de danslessen (grotendeels) weer van start. Dit doen we op de buitenlocatie aan de Warande (tussen J. F. Kennedylaan en de kruising met de Wolbergstraat). Daarnaast gaan vanaf 22 juni ook het Kinderkoor en de lessen Muzikale Oriëntatie weer van start.


Zaterdag 23 mei - 2020
Wij zijn blij jullie te kunnen vertellen dat het CMD vanaf dinsdag 2 juni de individuele (één-op-één) lessen weer op locatie in De Hofnar kan gaan verzorgen!

Alle cursisten ontvangen onze nieuwsbrief met daarin de maatregelen die noodzakelijk zijn om je individuele les weer te kunnen volgen bij het CMD. Lees dit goed door, we rekenen daarbij op ieders eigen verantwoordelijkheid! 

De belangrijkste blijft:

Kom alleen naar de les als je klachtenvrij bent. Kom niet naar de les als jij of iemand in je directe omgeving klachten heeft.


Komende week neemt je docent sowieso contact met je op om je lesdag en tijd te bevestigen. Mocht je vragen hebben dan kun je deze uiteraard aan je docent stellen.
Voor vragen van administratieve of andere aard is de administratie bereikbaar via cmd@valkenswaard.nl of telefonisch via 040 208 3591. De balie van het CMD blijft nog gesloten.

Lees voor de volledigheid ook onze nieuwsbrief.


Vrijdag 1 mei - 2020
Deze week is in antwoord op vragen in de Tweede Kamer door de minister van OCW aangegeven dat individuele (één-op-één) lessen zijn toegestaan, mits de regels van het RIVM in acht worden genomen. Maar dit geldt uitsluitend voor lessen in de privésfeer, thuis of op een andere locatie waar het samenkomstverbod niet in het geding is.

Wat betekent dit voor het CMD?
Hoe jammer ook: op muziek- en dansscholen, centra voor de kunsten, e.d. kunnen nog steeds geen lessen worden gegeven omdat deze vanwege het samenkomstverbod gesloten moeten blijven. Naar verwachting zullen er in de week van 11 mei nieuwe aanwijzingen komen vanuit de regering voor de periode vanaf 20 mei. 

In de praktijk betekent dit dat het CMD in elk geval tot en met het weekend van Hemelvaart gesloten blijft. Tot dan zullen we met veel creativiteit en begrip voor de bijzondere omstandigheden het werken via OLO voortzetten. We hopen van harte dat er binnenkort meer ruimte zal komen om onze activiteiten weer op een normale manier op te pakken. 

Lees voor de volledigheid ook onze nieuwsbrief.


Dinsdag 31 maart - 2020
In navolging van de landelijk afgekondigde maatregelen rondom het coronavirus zullen de lessen en cursussen van het CMD in elk geval t/m zondag 3 mei niet door gaan. Wel blijven de docenten, waar mogelijk, hun leerlingen (o.a. online) ondersteuning aanbieden. Meer informatie hierover kun je opvragen bij je docent en is te lezen in de nieuwsbrief.


Zondag 15 maart - 2020
​Sinds vrijdag 6 maart gelden voor inwoners van de provincie Noord-Brabant specifieke adviezen t.a.v. het coronavirus COVID-19. Dit heeft uiteraard ook invloed op de activiteiten van het CMD.

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij, in goed overleg met de Gemeente Valkenswaard, helaas moeten besluiten alle lessen en cursussen van het CMD te annuleren t/m 6 april. Wij hopen op ieders begrip en houden je uiteraard op de hoogte via e-mail, website en facebook.

Mochten er vragen zijn dan zij wij momenteel bij voorkeur per e-mail bereikbaar via cmd@valkenswaard.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar via 040 208 3591.
Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00u & Vrijdag: 9.30 - 13.00u

Zie voor meer informatie ook de website van de Gemeente Valkenswaard.