Aanmelden is mogelijk door aanmelding via het digitaal aanmeldformulier dat je vindt bij elk van onze cursussen. 
Toch liever een papieren formulier? Vanzelfsprekend kun je ook een inschrijfformulier afhalen bij de administratie van het Centrum voor Muziek en Dans. Lees voor het inschrijven onderstaand de inschrijfvoorwaarden. 

Duur van de inschrijving

Een inschrijving voor muziek- en danslessen geldt voor een heel schooljaar. Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend. Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk. 
Wil je aan het einde van het cursusjaar de lessen voortzetten, dan moet je je opnieuw inschrijven. Dit kan met een herinschrijfformulier dat je voor het einde van het cursusjaar (digitaal) krijgt toegestuurd.
De inschrijving van een korte cursus geldt voor de gehele duur van de cursus. 

Uitschrijven

Een inschrijving eindigt automatisch aan het einde van het cursusjaar. Uitschrijvingen ontvangen we echter graag schriftelijk voor 15 juni. Dit kan door een brief of e-mail te sturen. Als een leerling in de loop van het jaar stopt met de lessen, dan dient dit schriftelijk doorgegeven te worden. De verplichting blijft wel het lesgeld voor het hele jaar, dan wel de gehele cursusduur betalen.

Inplannen van de les

In de week vóór de eerste lesdag neemt de docent contact op met nieuwe leerlingen om een lestijd af te spreken. De docent probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden van de leerling. Echter, veel docenten zijn beperkt aanwezig. Ook moet je er rekening mee houden dat met name op woensdagmiddag lessen worden ingeroosterd. De lesduur varieert van 20 tot 60 minuten. Leerlingen krijgen individueel les of in kleine combinaties. De beslissing over plaatsing, indeling, lesvorm en duur van de les ligt bij de directie.

Studeren op school

Op werkdagen kan een leerling op school studeren tussen 9.30 en 15.00 uur en op woensdag van 9.30 tot 13.00 uur. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de administratie.

Gebruik beeld- en geluidmateriaal

Het CMD wil graag beeld- en/of geluidsopnamen kunnen maken van uitvoeringen, examens en andere activiteiten voor eigen publicitaire doeleinden. Conform de huidige privacy-wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mogen wij dit uitsluitend doen indien u ons hiervoor toestemming geeft. Dit kan aangegeven worden op het inschrijfformulier.

Kijk hier voor het complete aanbod van het Centrum voor Muziek en Dans