In de laatste week van het schooljaar is het examenweek. Er zijn vier examenniveaus: A, B, C en D. Examens worden aanbevolen maar zijn niet verplicht. Voor leerlingen die een HaFa-opleiding volgen is het afleggen van examens wel verplicht. Tweemaal per jaar ontvangen leerlingen jonger dan 21 jaar een rapport, te weten in januari/februari en in juni/juli. Als een examen wordt afgelegd ontvangt de leerling in juni/juli geen rapport.