Kunstenaars, verenigingen, culturele/maatschappelijke organisaties en ZZP-ers die zich bezig houden met cultuureducatie en willen weten hoe de CultuurCoaches hun kunnen ondersteunen; lees snel verder!

Wellicht kunnen wij iets voor je betekenen op het gebied van cultuurbeleid, inhoud, organisatie (bijvoorbeeld bij een project of activiteit, bemiddeling en verbinding.

Wil je bijvoorbeeld als cultuuraanbieder...

  • advies over een te organiseren (cultuureducatieve) activiteit?
  • educatief materiaal ontwikkelen voor het onderwijs?
  • medestanders om samen jouw briljante idee handjes en voetjes te geven?
  • contact leggen met het onderwijs?
  • samenwerken met anderen?
  • meer informatie over het Jeugdcultuurfonds?
  • gewoon eens met ons babbelen om kennis te maken en ideeën uit te wisselen?

Neem in deze gevallen gewoon even contact met ons op, dan maken we een afspraak.