De CultuurCoaches ondersteunen interne cultuurcoördinatoren op basisscholen, leiden de Cultuurwerkgroep, werken aan een (bovenschoolse) doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, helpen cultuuraanbieders hun (onderwijs)activiteiten vorm te geven, kanaliseren het Valkenswaardse cultuureducatieve aanbod naar het onderwijs, creëren netwerkmogelijkheden in het culturele veld en brengen onderwijs en cultuuraanbieders met elkaar in contact.

  • Ontwikkeling van lesmateriaal voor het onderwijs, zoals de lesbrieven voor het poëzieproject en de docentenhandleidingen voor het Kunstmenu.
  • Organisatie en coördinatie van projecten voor het onderwijs in samenwerking met organisaties en stichtingen (Poëzieproject, Valkenswaardse Jazzproject, schoolactiviteiten rondom V4T en de Kinderboekenweek).
  • Organisatie van ICC-bijeenkomsten rondom deskundigheidsbevordering (ICC= interne cultuurcoördinatoren van de basisscholen).
  • Maatwerk bieden aan scholen, zowel op het gebied van activiteiten als op het gebied van ondersteuning in visie, beleid, enzovoorts
  • Organisatie van het jaarlijkse Kunstmenu: themaproject (literatuur, design, muziek, theater, enzovoorts) dat op 11 van de 12 scholen binnen de gemeente uitgevoerd.
  • Stimuleren van ontmoetingen tussen onderwijs en culturele veld op de Culturele Onderwijsmarkt (COM) of cultuuraanbieders onderling op het Cultureel Trefpunt Valkenswaard (CTV)
  • Verbinden van organisaties, mensen, ideeën en onderwijs, waardoor projecten en activiteiten ontstaan of uitbreiden.
  • Advisering en ondersteuning van verenigingen/organisaties die het onderwijs bij hun activiteiten willen betrekken (Heemkundekring Weerderheem, Harmonie UNA, Bloemencorso, Vogelverschrikkerfestival)
  • Initiëren van projecten bij lokale musea.
  • Samenwerking en leggen van verbindingen op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid & cultuur.