De CultuurCoaches kunnen jou en je school adviseren en ondersteunen op het gebied van cultuurbeleid, inhoud, organisatie (bijvoorbeeld bij een project of activiteit), en bemiddeling en verbinding.

Wil je bijvoorbeeld als school…

  • De visie praktisch omzetten in cultuurbeleid en culturele activiteiten?
  • Meer aan cultuur doen, maar wel zó dat het meer in samenhang is met andere vakken (vakintegratie)?
  • Meer continuïteit en doorlopende leerlijnen creëren?
  • samen brainstormen over activiteiten voor een cultuurdag met een bepaald thema?
  • Weten wat er op cultuureducatief gebied allemaal mogelijk is in Valkenswaard?
  • een project of activiteit op maat?
  • Of iets anders wat gerelateerd is aan cultuureducatie? 

Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

ICC-ers & Cultuurwerkgroep

In de Cultuurwerkgroep werken ICC-ers (interne cultuurcoördinatoren) van verschillende basisscholen samen met de CultuurCoaches om goed en structureel cultuuronderwijs voor de scholen te waarborgen.

Enerzijds wordt er gezamenlijk gewerkt aan het Kunstmenu: een schoolbreed en schooloverstijgend kunstproject, dat de ICC-ers samen vormgeven onder begeleiding van de CultuurCoaches.

Anderzijds richten we de blik op de toekomst: samen gaan we bouwen aan een doorlopende leerlijn in cultuuronderwijs, op zó’n manier dat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden, maar er wel ruimte is voor iedere school om het ‘eigen’ te maken en te laten aansluiten op de onderwijsvisie.

CultuurCoaches nodigen ook regelmatig inspirerende professionals op het gebied van cultuureducatie uit om te komen vertellen in de Cultuurwerkgroep. Op deze manier werken we aan deskundigheidsbevordering van de ICC-ers.

ICC-kader: informatie voor (nieuwe) ICC-ers