Lees hier de corona maatregelen die we samen nemen om onze lessen veilig te kunnen vormgeven.

Maatregelen - veilig naar je les

Volg altijd de aanwijzingen van je docent en/of medewerkers van het CMD / De Hofnar.
Mocht de actualiteit hierom vragen dan kan onderstaand protocol worden aangepast.

De luchtbehandeling in de Hofnar is ingesteld op 100% verse buitenlucht, er vindt geen recirculatie plaats.
In de balletzaal is een nieuw ventilatie/airco systeem en waar nodig houden we uiteraard rekening met de groepsgrootte.
Bij groepslessen houden we, indien van toepassing, rekening met de grootte van de groepen, deze worden zo nodig gesplitst.

Mondkapjes

Vanaf zaterdag 6 november 2021 geldt in Nederland het dringende advies mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. Dit geldt ook voor openbare ruimtes binnen De Hofnar. Cursisten (en eventuele begeleiders) van het CMD worden dan ook dringend verzocht een mondkapje te dragen bij het binnengaan van het gebouw. In de lesruimten van het CMD geldt dit advies niet.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Tevens willen wij er nog een keer dringend op wijzen kinderen zoveel mogelijk alléén naar de lessen op de 2e etage te laten gaan. Ouders en/of verzorgers mogen beneden in de hal wachten mét een mondkapje op!

Corona Toegangsbewijs

Leerlingen vanaf 18 jaar zijn verplicht een geldig Corona Toegangsbewijs te kunnen laten zien. Individuele leerlingen worden verzocht zich hiervoor te melden bij de balie van de administratie, voorafgaand aan de les.
NB We beraden ons momenteel nog op de uitvoering van deze maatregel en vragen je begrip voor eventuele aanpassingen in de vorm waarop de controle gaat plaatsvinden.

Vóór je van huis gaat

 • Kom alleen naar de les als je klachtenvrij bent. Kom niet naar de les als jij of iemand in je directe omgeving klachten heeft.
 • Kom zoveel mogelijk alléén naar het CMD. Ouders/begeleiders wachten bij voorkeur buiten De Hofnar of maken een wandelingetje. 
 • Was je handen thuis zorgvuldig met water en zeep.
 • Ga thuis naar het toilet. Je kunt géén gebruik maken van de toiletten bij het CMD.
 • Kom op tijd maar niet (veel) te vroeg. Vijf minuten voor aanvang van de les is voldoende.
 • Blazers: maak je instrument thuis goed schoon en condens-vrij. Neem een schoon handdoekje (in plastic zak) mee naar de les om ook in de les condens mee op te vangen.

De Hofnar / het CMD

 • Bij aankomst in De Hofnar reinig je je handen nogmaals bij de desinfectiezuil. 
 • Neem de trap naar boven, geef elkaar daarbij de ruimte.
 • De lift wordt in principe niet gebruikt.
 • Als je iets te vroeg bent wacht je in de wachtruimte, waar je genoeg afstand tot anderen houdt.
 • Je jas en tas houd je bij je en neem je mee het leslokaal in.

De les

 • Als het (bijna) tijd is, ga je naar je leslokaal en wacht je op de aangegeven plaats naast de deur van het lokaal. Je docent zal de deur openen en sluiten.
 • Voor je het lokaal binnengaat, wacht je tot de vorige leerling het lokaal heeft verlaten.
 • In het lokaal geeft je docent aan waar je mag gaan staan/zitten. Houd ook hierbij voldoende afstand tot elkaar.
 • Mocht het nodig zijn, dan is ook in het lokaal desinfectiegel en reinigingsmateriaal aanwezig.
 • Ouders zijn, helaas, niet welkom bij de les.

Na de les

 • Na afloop van je les opent je docent weer de deur van het lokaal.
 • Ga meteen naar huis, blijf niet hangen bij het CMD of in De Hofnar.
 • Gebruik de trap, geef elkaar daarbij de ruimte.
 • Was ook thuis weer je handen zorgvuldig met water en zeep.
 • En... oefen met plezier!