HaFa-leerlingen kunnen examen doen voor bariton, bugel, cornet, dwarsfluit, hoorn, klarinet, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet en tuba.

Er zijn vier HaFa-examenniveaus: HA, HB, HC en HD. Bij een HaFa-examen worden zaken als muziektheorie, speeltechniek en maatgevoel getoetst. Ook moet de muzikant een stuk a prima vista spelen (van het blad, ofwel op het eerste gezicht).

HA-examen

Theorie wordt tijdens de les behandeld. De theorie wordt schriftelijk getoetst voorafgaand aan het praktijkexamen. Praktijkexamen wordt afgenomen met een commissie van twee of drie CMD-docenten en duurt ± 25 minuten.

HB-examen

Theorie wordt tijdens de les behandeld, daarnaast verzorgt het CMD theorielessen met als afsluiting een schriftelijk examen. Praktijkexamen wordt afgenomen met een commissie van twee of drie CMD-docenten en duurt ± 30 minuten.

HC-examen

Theorie wordt tijdens de les behandeld, daarnaast verzorgen we 5 theorielessen met als afsluiting een schriftelijk examen. Praktijkexamen wordt afgenomen door een commissie van drie docenten en duurt ± 30 minuten. In overleg kan ervoor worden gekozen het examen openbaar te laten plaatsvinden.

HD-examen

Voor het D-examen wordt geen theorie-examen afgenomen, maar moet een werkstuk worden ingeleverd. Praktijkexamen wordt afgenomen door een commissie van drie docenten en duurt ± 45 minuten. In overleg kan ervoor worden gekozen het examen openbaar te laten plaatsvinden.

Algemeen

De docent geeft aan of de leerling examen mag gaan doen. In principe zijn de examens gesloten, dat wil zeggen niet openbaar (behalve het C en D-examen). De leerling moet 15 minuten voor het examen aanwezig zijn. De docent roept de leerling binnen waarna deze het programma speelt. Daarna wacht de leerling op de gang en stelt de commissie de puntenlijst vast. De leerling krijgt meteen te horen of hij is geslaagd en wat de punten zijn. Het diploma en de cijferlijst worden vervolgens direct uitgedeeld.