Een cursus voor zowel de (groot)ouders als het (klein)kind in de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar.

Jonge kinderen en hun begeleiders worden wekelijks meegevoerd in de betoverende wereld van muziek door samen te zingen, springen, dansen en spelen. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van allerlei uiteenlopende materialen, zoals stokpoppen, wapperdoeken, ballen, eendjes en hoepels, waarmee de kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd.

Vaste rituelen

Elke les verloopt via een vast ritueel wat de kinderen houvast en veiligheid biedt en van waaruit ze nieuwe dingen kunnen gaan ontdekken. Wat kun je allemaal met een bal? En met een sjaal? Hoe klinkt een eend? En hoe loopt een olifant? Kun je op één been staan? Hoeveel blokken zitten er in jouw toren? Waar zit je buik, je oren, je oksels, je kin? En die van papa dan? Kun je ook snel tikken? En hard stampen of lopen als een muisje? Kan mama je komen pakken? Mag dat andere kindje ook een keertje op de trommel spelen? Kun je op tijd stoppen als de muziek stopt?

Elke les wordt aangepast op de leeftijd en de individuele ontwikkeling van de kinderen in de groep. Actieve en rustige elementen, nieuwe en bekende liedjes, verschillende materialen en muziekstijlen lopen vloeiend in elkaar over. Hierdoor is er voldoende ruimte voor herhaling en is de les snel voorbij en mogen ze afscheid nemen van Suusje en de juf.

Liedjes

Je gaat naar huis met een schat aan ideeën en liedjes. Ineens weet je weer hoe dat liedje ging en je ervaart dat je kind wél gaat opruimen als je er een liedje bij zingt. Of je kindje gaat rustig slapen met het nieuw liedje dat je hebt geleerd. Kortom: het plezier dat je samen op de les beleeft, gaat thuis gewoon door.

Praktisch

De Muziek op Schoot cursussen starten op diverse momenten in het jaar, duren (doorgaans) 10 weken en worden gegeven op dinsdag- en woensdagochtend van 9.15–9.55 uur (*).

Enthousiast? Meld je aan! 

(*) Bij overschrijding van het maximaal aantal leerlingen wordt de groep opgesplitst in 2 groepen.