De cursus Muziek op Schoot kan zo aangepast dat we deze ook 'op locatie' kunnen aanbieden. Daarmee kunnen we een structurele bijdrage leveren aan de muzikale ontwikkeling van het jonge kind.

Meer informatie over de inhoud van de cursus en de kosten op aanvraag.