We hebben wetenschap nodig om te leven, maar kunst en cultuur maken het leven de moeite waard. Een mooie uitspraak, die in een notendop weergeeft waarom het Centrum voor Muziek en Dans de inwoners van Valkenswaard helpt om zich te ontwikkelen op het gebied van muziek en dans. Met het programma ‘Een nieuw geluid’ zijn we bovendien een spannende, ambitieuze weg ingeslagen.

Pianoles, peuterdans of het seniorenkoor: decennialang richtte het CMD zich vooral  op vrijetijdsonderwijs en vonden veel gemotiveerde inwoners hun weg richting De Hofnar. Daar zaten zo’n dertig vakdocenten klaar, bevlogen musici die zich hadden gespecialiseerd in bijvoorbeeld piano, cello of trompet. Ook de opleidingen voor blaasorkesten, harmonieën en fanfares werden door ons verzorgd.

Basisscholen veroveren

Die vakdocenten zijn er nog steeds. En ook de cursussen bestaan nog. Maar naast het vrijetijdsonderwijs willen we een stevige plek op basisscholen veroveren, om zo alle kinderen van Valkenswaard te bereiken. Niet alleen omdat we willen groeien, maar ook omdat leerkrachten zich niet altijd zeker voelen in muziek- en dansonderwijs. De Pabo besteedt er steeds minder aandacht aan en de drempel om voor de klas te zingen of te dansen wordt steeds hoger. Leraren voelen zich soms handelingsonbekwaam en daarom bieden wij ondersteuning.

‘Een nieuw geluid’

Dat lukt aardig. Sinds de lancering van ‘Een nieuw geluid’, een plan van aanpak in opdracht van de raad, hebben we scholen bezocht en met directies gepraat. Dat deden we samen met onze cultuurcoaches, een onmisbare schakel tussen culturele aanbieders en het onderwijs. Inmiddels werken we samen met acht basisscholen en spelen we daar een actieve rol met workshops, muziekprojecten en vakdocenten die wekelijks lessen komen verzorgen. Elke school bepaalt zelf waar de behoefte ligt en in welke vorm. Zo kozen twee scholen ervoor om deel te nemen aan Impuls Muziekonderwijs, een landelijke subsidieregeling die scholen drie jaar lang ondersteunt om muziek te verankeren in het curriculum.

Kwaliteiten aanboren

Dat betekent wel dat onze vakdocenten nieuwe kwaliteiten in zichzelf moeten aanboren. Het is tenslotte heel anders om een gemotiveerd individu les te geven dan een klas vol basisschoolleerlingen. Waar nodig, ondersteunen we deze docenten met cursussen, trainingen en bijscholing. Daarnaast is er een belangrijke rol voor muziekdocenten die gespecialiseerd zijn in het werken in het reguliere onderwijs. Zo kunnen we scholen helpen een kunststructuur op te zetten die bij hen past. Niet alleen met muziek en dans, maar ook met andere kunstdisciplines.

Verrijking

In deze tijd, waarin veel om 21st century skills en techniekonderwijs draait, zijn de kunsten helaas niet vanzelfsprekend. Maar kunst- en cultuureducatie voegt iets wezenlijks toe aan de ontwikkeling van mensen. Verbeeldingskracht en creativiteit zijn competenties die je je verdere leven van pas komen. Ook op het cognitieve vlak: tafels leren op de beat van een rap gaat makkelijker dan achter een bureau. Daarom blijven we ons inzetten om inwoners en leerlingen van Valkenswaard te prikkelen met uitdagend cultuuronderwijs. 

Klik hier voor een leuke fotocompilatie.