De vakklas biedt leerlingen de mogelijkheid zich voor te bereiden op het toelatingsexamen aan het conservatorium. Om tot een conservatorium te worden toegelaten moeten leerlingen over voldoende motivatie en aanleg beschikken. Een met goed gevolg afgesloten C-examen is een minimum voorwaarde om te kunnen deelnemen. De vakklas is opgezet in samenwerking met het Brabants Conservatorium en met een aantal muziekscholen uit de regio.

Uitgebreide informatie is beschikbaar bij de administratie van het CMD.