Het volwassenenkoor Con Molto Dedizione repeteert op donderdagochtend. Bij de koorzang wordt veel aandacht besteed aan stemvorming. Er wordt repertoire gezongen in diverse stijlen en talen. Koorervaring en notenkennis zijn niet nodig om deel te kunnen nemen.

Start seizoen 2023/2024: 21 september 2023 - 10.30 - 11.30 uur

De kosten voor deelname aan het volwassenenkoor bedragen € 231,- voor 30 lessen. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de administratie, of meld je digitaal aan via onderstaande link.

Aanmelden kan digitaal via een algemeen inschrijfformulier.