We hebben een goede relatie met het Voortgezet Onderwijs. In Valkenswaard is er regelmatig contact met scholengemeenschap WereDi en in regionaal verband zijn er bijv. afspraken met het Sint Joriscollege in Eindhoven waarmee we samenwerken in de kunst- en cultuurklassen.

Concrete projecten of bepaalde kunsteducatieve trajecten zetten we op in onderling overleg. Ook hier streven we naar maatwerkoplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de specifieke wensen.

Hieronder volgen wat voorbeelden:

Popworkshop

Workshop waarbij toetsen, slagwerk en zang centraal staan. Er wordt geoefend als band om tot een mooie eindpresentatie te komen

Workshop Samba percussie

Leerlingen gaan aan de slag met de slaginstrumenten. Aan de hand van een aantal woordritmes wordt in korte tijd een swingend samba percussiestuk in elkaar gezet.

Workshop Djembé

In deze workshop komen de leerlingen in aanraking met West-Afrikaanse percussieritmes.

De kosten per project zijn moeilijk vooraf vast te stellen, omdat deze mede afhankelijk zijn van o.a. voorbereiding, reiskosten, materiaalkosten, aantal docenten, aantal leerlingen, mogelijke zaalhuur.