Drijfkunst workshop | Scharrelkunst (groep 1-2)

De leerlingen gaan drijfkunstwerken maken van verschillende materialen. Aan het einde van de les gaan we testen of ons kunstwerk blijft drijven.......spannend !

Leerdoelen

Leerlingen leren simpele verbindingen maken en leren over drijven en zinken. De leerlingen worden door het aanbod van verschillende materialen uitgedaagd hun fantasie en creativiteit te gebruiken.

Tijdens deze workshop komen alle 4 de competenties aan bod, zoals omschreven in de Doorlopende Leerlijn voor
Cultuureducatie van het Ministerie van Onderwijs: receptief vermogen, creërend vermogen, reflectief vermogen en
analyserend vermogen.

Opmerkingen

 • Benodigdheden: digibord, kraan
 • Voorafgaand aan deze workshop ontvangt u een voorbereidende lesbrief.

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: op school (in de klas)
 • Kosten: € 75,00 per klas + € 1,00 per leerling materiaalkosten (prijs inclusief reiskosten)
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Sabien Rutten van Scharrelkunst: info@scharrelkunst.info of 06 49 13 09 02.

Schilderen wat je hoort | Kunstjuf Iris (groep 1-6)

Kun je muziek uitbeelden op papier? Een heleboel schilders denken van wel. In dit project gaan kinderen schilderen als meneer Kandinsky. De kinderen werken naar aanleiding van het muziekstuk 'schilderijen van een tentoonstelling' van Modest Moussorsky. Hoe de schilderen er uit hebben gezien, weten we niet. De kinderen gaan ze opnieuw maken door aandachtig naar de muziek te luisteren.

Naast het motorische aspect leren kinderen iets abstracts als muziek te visualiseren en om te zetten in een concreet beeld. Het maken van een compositie is ook een belangrijk leerdoel.

Op de blog van Kunstjuf Iris kun je voorbeelden vinden van 'Schilderen wat je hoort': de Kunstjuf Courant(externe link),

Opmerkingen

 • Een digiboard is nodig om fimpjes en de muziek te tonen
 • Bij kleuterklassen zijn hulpouders gewenst
 • De leerkracht krijgt van te voren een complete materialenlijst

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 60
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06.

Cultuurtrein Beeldende vorming (groep 1-8)

Het programma van de Cultuurtrein bevat de leerlijnen Beeldende vorming, Dans, Literatuur, Mediawijsheid en Theater. Er zijn steeds 16 lessen, 2 lessen per leerjaar, beschikbaar. 

Er wordt uitgegaan van de kerndoelen van TULE. Er is altijd een receptief, actief en reflectief deel. Daarnaast is er veel ruimte voor individuele expressie, experimenteren, creativiteit en samenwerken. De lessen voeden de verbeelding. 

Circle painting | Kunstjuf Iris (groep 1-8)

'All for Art, Art for All' is het motto van kunstenaar Hiep Nguyen uit Vietnam. Altijd gebruikt hij de cirkel, waar hij een symbolische betekenis aan toekent. De cirkel staat symbool voor het leven, verbinding, ontwikkeling en viering. Iedereen mag daar een eigen draai aan geven volgens de kunstenaar. Tijdens de workshop werk je samen met een groep kinderen aan hetzelfde werk en ontstaat een gezamenlijk kunstwerk.

Bekijk voorbeelden van Circle painting op de blog van de Kunstjuf: de Kunstjuf Courant.(externe link)

Er wordt gewerkt aan samenwerken, samen beleven, respect hebben voor elkaar en het vieren van leven en verbondenheid. 

Opmerkingen

 • Materiaalkosten zijn niet inbegrepen maar zijn in overleg. Gewone schoolverf en grote rollen papier zijn prima geschikt voor uitvoering in de klas, dus de materiaalkosten vallen mee.
 • Wanneer er groter gewerkt wordt, bijvoorbeeld op lakens, is een hal of plein noodzakelijk (iedereen moet vrij om het kunstwerk heen kunnen bewegen)
 • Deze workshop is geschikt voor scholen, voor festivals, personeeluitjes en familiebijeenkosten

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas, in een hal of op het schoolplein (bij mooi weer)
 • Kosten: € 60 per klas (bij grote groepen - bijvoorbeeld op festivals - wordt de workshop gedraaid door 2 kunstenaars. Kosten zijn dan € 120.
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06.

VerderKijken DoorDenken (groep 1-8)

Kijken naar kunst biedt kinderen mogelijkheden om nieuwe werelden te onderzoeken en verder na te denken over persoonlijke, betekenisvolle ervaringen. Praten over kunst zet aan tot vragen stellen en prikkelt de verbeelding. Hierdoor wordt kunst toegankelijk gemaakt voor kinderen.

Lespakket

VerderKijken DoorDenken is een lespakket waarin afbeeldingen van beroemde kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. Voor de leerkracht biedt dit pakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen over kunst te praten. Voorkennis van de kunstwerken is niet nodig. Wel vereist is een open en nieuwsgierige houding, zodat leerlingen op alle vragen een eigen antwoord kunnen formuleren. Antwoorden zijn nooit goed of fout. Door deze houding wordt hun onderzoekend en reflecterend vermogen gestimuleerd.

Het lespakket bestaat uit:

 • Handleiding voor de leerkracht
 • 80 kunstkaarten met vragen (voor groep 1 t/m 8, onderverdeeld per groep)
 • 3 algemene kaarten met 'thinking routines'

en is te downloaden via de website klunky.nl(externe link).

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal bestaat uit 80 digitale kunstkaarten: van schilderkunst tot (mode)fotografie. Naast enkele ‘grootmeesters van weleer’ ligt de nadruk op hedendaagse en Nederlandse kunstenaars. De kunstkaarten zijn te bekijken op www.klunky.nl. Het pakket kan aangevuld worden met andere kunstwerken, denk bijvoorbeeld aan kunst in de directe omgeving van uw school. Voor de leerkracht die de kaarten wil afdrukken is een drukwerkbegeleiding aan het pakket toegevoegd.

Methodiek

Uitgangspunt voor de educatie bij de kunstwerken is de Visible Thinking-methodiek van Project Zero (Harvard University), een methodiek die zowel leerkracht als leerling houvast geeft bij het verkennen van kunstwerken via diverse ‘routines’. Deze manier van kijken naar kunst is al jarenlang erg populair op Amerikaanse basisscholen en is succesvol gebleken bij het stimuleren van het waarnemingsvermogen en het kritisch-analytisch denken van kinderen.

Opmerkingen:

 • Wil je advies, ondersteuning of training wat betreft het werken met het lesmateriaal? Neem dan contact op met de CultuurCoaches!
 • Het digitale lesmateriaal is gratis beschikbaar. Wil je de afbeeldingen op platen laten drukken? Neem dan contact op met de CultuurCoaches. 

Praktische informatie

 • Duur/periode: naar eigen inzicht gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: op school (in de klas)
 • Kosten: er zijn geen kosten verbonden aan het gebruiken van het digitale lesmateriaal
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met CultuurCoach Masha de Brouwer: Masha.de.Brouwer@valkenswaard.nl of 040 208 35 51.

Oerverven | Kunstjuf Iris (groep 1-8)

Tijdens deze workshop gaan de kinderen experimenteren met natuurlijke materialen. Hoe krijg je kleur uit een rode kool? Kun je schilderen met bietjes of tekenen met bladgroen? De kinderen gaan het allemaal ontdekken, al zijn ze natuurlijk niet de eerste… Want al vanaf de prehistorie maken mensen schilderingen met natuurlijke materialen. Oer-verven dus!

Bekijk voorbeelden van Oerverven op de blog van de Kunstjuf: de Kunstjuf Courant.(externe link)

Er wordt gewerkt aan experimenteren, materiaalbeleving en geschiedenis. Door met de natuurlijke materialen te werken gaan de kinderen er anders naar kijken en gaan ze er anders mee om. 

Opmerkingen

 • De workshop wordt begeleid door 2 kunstenaars/kunstvakdocenten.
 • De workshop wordt opgezet als een circuit. Er worden 4 a 5 materialentafels gemaakt, waarover de kinderen rouleren.
 • Wanneer er een tuin aanwezig is, kan het zelf zoeken van materialen worden opgenomen in de workshop.
 • Docenten krijgen vooraf een lesbrief met voorbereidende informatie.
 • Deze workshop kan worden voorafgegaan door een train-de-trainer workshop voor docenten.
 • Eventueel kan de workshop worden uitgebreid met een vervolgles waarin de oerverf wordt toegepast in een schilderij. Dit allemaal in overleg.
 • Deze les is ontwikkeld samen met Marijke Liefting Cultuureducatie.

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar, maar bij voorkeur in lente, zomer of herfst (i.v.m. natuurlijke materialen)
 • Locatie: in de klas, in een hal of op het schoolplein (bij mooi weer)
 • Kosten: Workshop van 90 minuten: € 120 | Voorbereiding (klaarzetten/inrichten van de tafels): € 30 (per 'keer' dat het klaargezet moet worden) | Materiaalkosten: € 0,50 per kind
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06.

Wild weven | Kunstjuf Iris (groep 1-8)

Tijdens deze workshop worden er kleurige weefsels gemaakt van gerecycled materiaal, zoals stroken oude kleding en stroken plastic zak. De leerlingen leren oude technieken als weven en knopen. Daarnaast maken zij kennis met het thema recyclen; oude kleding en andere spullen worden opnieuw verwerkt. Met het resultaat van het weven kunnen de kinderen samen de school of de omgeving verfraaien. Deze workshop kan gemakkelijk aangepast worden aan het niveau van de kinderen en is dus breed in te zetten.

Bekijk voorbeelden van Wild weven op de blog van Kunstjuf Iris: d(externe link)e Kunstjuf Courant(externe link),

Opmerkingen:

 • Bij groep 1-3 zijn hulpouders zeer gewenst.
 • De kinderen kunnen zelf materiaal meenemen. De leerkracht krijgt hiervoor instructies. Met meer materiaal om te verwerken wordt het eindresultaat mooier. De Kunstjuf neemt voorbespannen hangers en extra materiaal mee.

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 60
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06.

De Wonderkamer | Kunstjuf Iris (groep 3-8)

 • Wist je dat iedereen een ontdekker is?
 • Wist je dat overal schatten kan vinden?
 • Wist je dat een museum begint met één vondst?
 • Wist je dat een museum vroeger een wonderkamer heette?
 • Wist je dat kunstenaars en wetenschappers hetzelfde doen?

Tijdens deze workshop zijn de kinderen zowel kunstenaar als wetenschapper. Net als kunstenaars en onderzoekers gaan ze  goed naar de wereld om hen heen kijken. Ze gaan voorwerpen en vondsten verzamelen. Deze gaan ze analyseren, sorteren, natekenen en beschrijven: net als een wetenschapper! Ze gaan in gewone dingen iets bijzonders zien. Iedereen bewaart bijzondere dingen. Zo'n voorwerp of vondst kan het begin zijn van een kunstwerk of een grote museumcollectie. De kinderen richten een doosje in voor hun bijzondere object. Ze laten zich hiervoor inspireren door de kunstenaar Joseph Cornell. Zo ontstaan er heel persoonlijke kunstwerkjes. Samen vormen deze kunstwerkjes een heuse Wonderkamer. 

Opmerkingen

 • Benodigd materiaal en kosten zijn in overleg
 • De workshop sluit goed aan bij het thema wetenschap

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 60
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06.

Alles kan: Schetsboekproject | Kunstjuf Iris (groep 3-8)

In dit project wordt de nieuwsgierige aard van kinderen gestimuleerd. In je schetsboek kan je uitproberen, experimenten, vies worden, fouten maken: alles kan! Kenmerkend van een schetsboek is niet het resultaat, maar de weg naar iets toe: het proces. Een schetsboek is uitermate geschikt om leerlingen vrij te laten denken.

In een schetsboek wordt de creatieve groei, de ontwikkeling en het leerproces van een kind vastgelegd. Het doel is ook om het kind meer procesgericht- dan resultaatgericht te leren denken. Dit leerproces dient wel door de leerkracht, vanaf de zijlijn, gestuurd te worden.

Met de klas maken we een start voor het het werken in een schetsboek. Hiervoor neemt de kunstjuf dozen mee met materiaal waar kinderen naar hartenlust mee kunnen experimenten. Ieder groepje krijgt een doos. Aan de hand van korte opdrachten gaan de kinderen zelf ontdekken. De leerkracht ontvangt een lesbrief met verdere suggesties voor korte opdrachten 

Bekijk voorbeelden van het Schetsboekproject op de blog van de Kunstjuf: de Kunstjuf Courant(externe link).

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten (de leerkracht kan hier vervolgens zelf mee doorgaan), mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 60 + € 1 per leerling materiaalkosten
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06.

Doosje voor al je geheimen | Caroline Peeters (groep 3-8)

De kunstenaar vertelt een kort verhaal over bewaren, herinneren, waarom dozen zo gaaf zijn en wat klei daarmee te maken heeft. Daarbij worden voorbeelden van doosjes getoond uit de "schatkist". Daarna kunnen de handen uit de mouwen en de vingers in de klei! De kinderen leren hoe je een bonk klei kan omvormen tot een mooi en goed sluitend doosje, met handvat en/of een scharnier. Er wordt gewerkt met zwarte klei. Je kunt heel mooi afdrukken in de klei maken met schelpjes, steentjes en stokjes die je van thuis hebt meegenomen. De doosjes krijgen nog een goud, zilver of rood glazuurlaagje en dan worden ze na ruim een week drogen in een keramiekoven gebakken. 

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de geschiedenisles (opgravingen, cultureel erfgoed, het eerste museum). Ook kan de inleiding een meer persoonlijke insteek krijgen worden door bijvoorbeeld herinneringen of gebeurtenissen van iemand uit de klas (of 'herinneringen' in het algemeen) als uitgangspunt te nemen (denk hierbij aan trouwen / geboorte / jubilea / scheiden / afscheid).

Leerdoelen

 • Inspireren: prikkelen tot nadenken over bewaren en herinneren gekoppeld aan (kunst)voorbeelden uit de buitenwereld
 • Eigen wensen en ervaringen m.b.t. het thema onder woorden brengen 
 • Laten ervaren dat het thema (bewaren en herinneren/geschiedenis) op verschillende manieren kan worden vormgegeven
 • Relatie tussen vorm en functie/idee onderzoeken
 • Contact professionele kunstenaar
 • Boetseren, vaardigheid opdoen
 • Idee omzetten in ruimtelijke vorm
 • Ruimtelijk en technisch inzicht (scharnieren/handvat)

Opmerkingen

 • De leerkracht kan in de klas de workshop voorbereiden d.m.v. beschikbare lesbrieven over bewaren (hoe en wat).
 • Een uitgebreide voorbereiding kan eventueel ook door de kunstenaar verzorgd worden.
 • Enkele hulpouders bij de workshop zijn zeer gewenst.

Meer info over deze activiteit of direct boeken:

Via Caroline Peeters: info@carolinepeeters.nl of (06) 38 81 34 84

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 120 minuten (de leerkracht kan hier vervolgens zelf mee doorgaan), mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 200 (inclusief voorbereiding, materiaal, afwerking en stookkosten)
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Caroline Peeters via info@carolinepeeters.nl of 06 38 81 34 84.

Ik zie muziek | Kunstjuf Iris (groep 4-8)

Kun je muziek uitbeelden op papier? Een heleboel schilders denken van wel. In dit project worden er naar aanleiding van werken van Matisse collages gemaakt met als thema muziek. Naast het motorische aspect leren kinderen iets abstracts als muziek te visualiseren en om te zetten in een concreet beeld. Het maken van een compositie is ook een belangrijk leerdoel.

Op de blog van Kunstjuf Iris kun je voorbeelden vinden van 'Ik zie muziek': de Kunstjuf Courant(externe link).

Opmerkingen

 • Een digiboard is nodig om fimpjes en de muziek te tonen
 • De leerkracht krijgt van te voren een complete materialenlijst

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 60
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06.

Leonardo en de machine | Kunstjuf Iris (groep 5-6)

 • Wist je dat Leonardo da Vinci niet alleen kunstenaar was?
 • Wist je dat hij de vliegmachine heeft uitgevonden?
 • Wist je dat hij nooit op school heeft gezeten?
 • Wist je dat hij heel veel vragen stelde?

Tijdens deze workshop zijn de kinderen kunstenaar én uitvinder, net als Leonardo Da Vinci. Ze stellen zich vragen als: wat is een uitvinding? Hoe begin ik daaraan? Wat voor spullen heb ik nodig? Ze bekijken eenvoudige uitvindingen in de klas zoals een fietsbel. Want hoe eenvoudig ook, ooit heeft iemand het zomaar bedacht! De kinderen krijgen eerst wat korte schets-opdrachtjes om  de fantasie te prikkelenn  daarna gaan de kinderen een fantasiemachine schetsen (bijvoorbeeld een verhalenvertelmachine, stofzuigdraak of vliegmachine zonder vleugels). Wanneer ze tevreden zijn met het ontwerp, gaan ze deze machine vervolgens zelf bouwen.   

Opmerkingen

 • De workshop sluit goed aan bij het thema techniek
 • Benodigd materiaal en kosten zijn in overleg

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 60
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06.

Slingertouw: project over herinner-dingen | Kunstjuf Iris & Caroline Peeters (groep 5-8)

Verzamel jij ook zo graag bijzondere dingen? Dit project gaat over hoe en waarom mensen dingen bewaren. Tijdens de 6 lessen wordt er met verschillende technieken en materialen een kunstwerk gemaakt waarin persoonlijke spulletjes een plek krijgen. Iedere les start met een kringgesprek over wat er door de kinderen meegenomen is en wordt er gekeken naar het werk van een kunstenaar. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag. Het project Slingertouw is heel goed in te passen in het thema Cultureel Erfgoed, maar leent zich ook goed om gesprekken op gang te brengen over afscheid en herinneren in de breedste zin van het woord.

Tijdens dit project komen alle vier de competenties aan bod, zoals omschreven in de Doorlopende Leerlijn voor Cultuureducatie van het Ministerie van Onderwijs: receptief vermogen, creërend vermogen, reflectief vermogen en analyserend vermogen.

Opmerkingen

 • Alle workshops worden begeleid door 2 kunstenaars/kunstvakdocenten
 • Hulpouders zijn zeer gewenst
 • Vooraf worden voorbereidende lesbrieven toegestuurd
 • Een afzonderlijke les van 2 uur kan ook als losse workshop worden aangevraagd (kosten per workshop €200,-)

Praktische informatie

 • Duur/periode: 6 lessen van 120 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 1200 (inclusief materiaal)
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06 of met Caroline Peeters via info@carolinepeeters.nl.

Op eigen houtje | Kunstjuf Iris (groep 5-8)

Met kleine houtresten maken de kinderen prachtige dieren, Afrikaanse maskers, Robots, voertuigen; net wat actueel is in de klas. De kinderen worden motorisch uitgedaagd, hun fantasie wordt aangesproken en en ze zoeken technische oplossingen. Het is een veelzijdige workshop die leerlingen kennis laat maken met kunst en het kubisme. Het 3D kunstwerk verdient zeker een mooie plek thuis.

Deze workshop wordt gegeven door Kunstjuf Iris in samenwerking met Marijke Liefting.

Leerdoelen van deze workshop zijn ruimtelijk denken, probleemoplossend vermogen, motoriek, kennismaking met het Kubisme en Picasso.

Op de blog van Kunstjuf Iris kun je voorbeelden vinden van 'Op eigen houtje' waarbij portretten werden gemaakt: de Kunstjuf Courant.(externe link)

Opmerkingen

 • De school moet zorgen voor gereedschappen, met name hamers.
 • Deze workshop is eventueel uit te breiden met een teken-/schilderles naar aanleiding van Picasso/Braque (60 minuten). 

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: bij voorkeur in een handvaardigheidslokaal (in de klas kan ook, maar dan dienen de tafels beschermd te worden)
 • Kosten: € 120 (materiaalkosten in overleg)
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06.

Leren programmeren | Blijfwijs.nl (groep 5-8)

Leer denken als een computer en maak je eigen game! Tijdens de 2,5 uur durende workshop maken kinderen hun eigen computerspel. Intussen oefenen zij het logisch denken, probleemoplossend vermogen en computational thinking. Allemaal 21st century skills!

Opmerkingen

 • Per 2 leerlingen is 1 computer/laptop nodig

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 2 tot 2,5 uur, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 130 (incl. reiskosten en vervolgopdrachten voor de leerlingen)
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Ingrid van der Kruis via info@blijfwijs.nl of 040 257 21 62

Schoendesign | Scharrelkunst (groep 6-8 +VO)

De leerlingen gaan in groepjes van 2 een echte, passende designschoen ontwerpen en maken. Deze schoen kan een apart vormgegeven sneaker zijn of een schoen met hoge hakken. Aan het einde van deze workshop heeft ieder groepje leerlingen1 paar passende schoenen gemaakt.

Leerdoelen

 • Leerlingen leren hoe je een ontwerp maakt en wat een mal is. Leerlingen leren over ontwerpen, design, structuren en texturen.
 • Tijdens deze workshop komen alle 4 de competenties aan bod, zoals omschreven in de Doorlopende Leerlijn voor Cultuureducatie van het Ministerie van Onderwijs: receptief vermogen, creërend vermogen, reflectief vermogen en analyserend vermogen.

Opmerkingen

 • Er is een digibord nodig
 • Voorafgaand aan deze workshop ontvangt u een voorbereidende lesbrief.

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 120 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 100 + € 1 per leerling materiaalkosten (inclusief reiskosten)
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Sabien Rutten van Scharrelkunst via info@scharrelkunst.info of 06 49 13 09 02.

Vuurvliegjes | Scharrelkunst (groep 6-8 + VO)

Heb je ze ook gezien tijdens GLOW 2015 in Eindhoven, de vuurvliegjes van Scharrelkunst? Ze zijn gemaakt van een klein PET flesje met een echt lampje erin. Met een graveer apparaat, lijmpistool en puntsoldeerbouten versieren we het flesje. De leerlingen maken zelf een simpele lichtaansluiting waarbij ze een ledlampje met een schakelaar aansluiten op een batterij. Op deze manier kan je je vuurvliegje zelf aan of uit zetten.

Leerdoelen

Leerlingen leren over vuurvliegjes, insecten, over recyclen en PET flessen. Ook leren ze werken met een lijmpistool en een graveer apparaat. Ze maken zelf een eenvoudige elektrische lichtaansluiting met een schakelaar. De leerlingen gebruiken hun creativiteit door met de voorhanden zijnde materialen een eigen kunstwerk te maken, ieder vuurvliegje ziet er weer anders uit. 

Tijdens deze workshop komen alle 4 de competenties aan bod, zoals omschreven in de Doorlopende Leerlijn voor Cultuureducatie van het Ministerie van Onderwijs: receptief vermogen, creërend vermogen, reflectief vermogen en analyserend vermogen.

Opmerkingen

 • Voorafgaand aan deze workshop ontvangt u een voorbereidende lesbrief.
 • Leerlingen nemen zelf een klein PET flesje mee.
 • Voor groep 6 graag een hulpouder.

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 75 per klas + € 2 per leerling materiaalkosten (inclusief reiskosten)
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Sabien Rutten van Scharrelkunst via info@scharrelkunst.info of 06 49 13 09 02.

Zichtbare muziek | Kunstjuf Iris (groep 7-8)

Kan je muziek uitbeelden op papier? Een heleboel schilders denken van wel. In dit project zien kinderen een schilderij van een kathedraal van Monet en horen ze 'de verdronken kathedraal' van Debussy. Beide zijn impressionistische kunstwerken: ze komen uit dezelfde tijd en proberen hetzelfde te bereiken. De kinderen gaan met dit thema een kunstwerk maken, met vetkrijt en ecoline.

In deze workshop maken kinderen kennis met het Impressionisme als kunststroming, zowel in de muziek als in de beeldende kunst. Ook leren ze werken met lijnen en patronen.

Opmerkingen

 • Een digiboard is nodig om fimpjes en de muziek te tonen
 • Kinderen moeten oude kleding aan, want ecoline krijg je niet uit kleding
 • De leerkracht krijgt van te voren een complete materialenlijst

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 60
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Kunstjuf Iris via info@kunstjuf.net of 040 212 42 06.

Vibrobots | Scharrelkunst (groep 7-8 + VO)

De leerlingen maken een echt werkend robotje van een trilmotortje en een knoopbatterij. Hieraan voorafgaand krijgen de leerlingen een Prezi presentatie te zien over Nederlandse kunstenaars die Kinetische kunstwerken maken. Leerlingen zijn na 1,5 uur op de hoogte van een simpele elektrische aansluiting, de stroomkring en weten wat stroomgeleiders zijn. Deze begrippen leren ze in de praktijk waardoor ze het nooit meer zullen vergeten.Tevens wordt het geduld op de proef gesteld en gebruiken ze hun fijne motoriek. Met als resultaat voor iedere leerling een bewegend kunstwerkje.

Leerdoelen

Leerlingen leren wat kinetische kunst is, en leren 2 Nederlandse kinetische kunstenaars kennen. Ze leren over stroom, over geleiders en over de stroomkring.

Tijdens dit project komen alle 4 de competenties aan bod, zoals omschreven in de Doorlopende Leerlijn voor Cultuureducatie van het Ministerie van Onderwijs: receptief vermogen, creërend vermogen, reflectief vermogen en analyserend vermogen.

Opmerkingen

 • Voor deze workshop is een digibord nodig
 • Voorafgaand aan deze workshop ontvangt u een voorbereidende lesbrief

Praktische informatie

 • Duur/periode: les van 90& minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
 • Locatie: in de klas
 • Kosten: € 75 per klas + € 2 per leerling materiaalkosten (inclusief reiskosten)
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met Sabien Rutten van Scharrelkunst via info@scharrelkunst.info of 06 49 13 09 02.

Workshop Project Junction | Studio Mirt & Design by LOE (groep 7-8 + VO)

Het project is opgedeeld in 4 sporen, waarbij het kind of de jongere op elk spoor verschillende vaardigheden ontdekt en ontwikkelt.

 • Spoor 1 is met name gericht op ervaring van de zintuigen, die alles bepalend zijn in hoe je naar de wereld kijkt en deze ervaart.
 • Spoor 2 is met name gericht op het komen tot een idee. Hoe werk je een beleving uit tot een concept? Hoe werk je een gevoel uit naar een beeld?
 • Spoor 3 is gericht op het maken van wat je hebt bedacht. Met andere woorden, je leert de technische kneepjes van een vak, door directe overdracht van kennis van de vakman (beeldende vormgevers).
 • Spoor 4 is gericht op het exposeren. Laat je werk zien aan anderen en leer hoe je het presenteert.

Leerdoelen

Binnen het hele project staan identiteitsontwikkeling en zelfvertrouwen centraal. Daarnaast leert het kind of de jongere de basis van beeldende vormgeving in relatie tot zichzelf en de maatschappij (verbinding). Het direct opdoen van ervaring binnen een vak (vakmanschap). En het ontdekken van eigen creatief vermogen.

Opmerkingen

 • Het project wordt vormgegeven vanuit de wensen van de school. Samen kunnen we kijken naar mogelijkheden en middelen die ingebracht kunnen worden, om het project te verruimen.

Praktische informatie

 • Duur/periode: op aanvraag kunnen wij een programma bieden vanaf 2 uur tot een aantal dagen of dagdelen gedurende enkele weken
 • Locatie: op school of op een andere locatie (bijvoorbeeld studio van een beeldende vormgever, buitenlocatie)
 • Kosten: offerte op aanvraag
 • Meer info over deze activiteit of direct boeken: neem contact met